Druk a1

Druk a1

Druk A1 jest odpowiednim sposobem na obejście prawa a także staje się z dnia na dzień coraz to bardziej powszechny. Można mówić o działalności gospodarczej prowadzonej w naszym kraju i równoczesnej pracy za granicą. Druk A1 jest poświadczeniem o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, który używa się do osób uprawnionych. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej. Jeżeli na podstawie druku A1 okaże się, iż pracownik musi opłacać składki na ubezpieczenie na obszarze Unii Europejskiej, wtedy trzeba wyrejestrować daną osobę z naszego kraju i przekazywać je do danego ubezpieczenia na obszarze UE. Zaświadczenie A1 poświadczane jest zawsze przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy podlegają polskiemu ustawodawstwu w obrębie zabezpieczenia społecznego na mocy kodeksów rozporządzenia 883/2004. W katalogu wypunktowanych ludzi znajdują się również osoby, które w większości wypadków wykonują aktywność jako osoby pracujące na swój osobisty rachunek w państwie członkowskim, ale równocześnie udają się w celu wykonywania takiej samej pracy w innym z państw członkowskich. W celu wzięcia druku A1 występuje do ZUS-u pracodawca z naszego kraju. Druk A1 wystawiany jest zawsze na daną familię, a w przypadku zmiany lokalizacji zlecenia niezbędne jest wnioskowanie o dodatkowy druk. Optymalny okres delegowania do pracy w innym kraju nie może przerosnąć dwóch lat. Potrzebna w takim przypadku jest przerwa, która niemniej jednak nie może być krótsza aniżeli 2 miesiące. Po tym okresie czasu można wyjechać na nowo. Wymogiem zdobycia potwierdzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w naszym kraju przez trzydzieści dni zanim pracodawca oddeleguje do pracy do innego kraju.